Logo Akademii Wodorowej

Akademia Wodorowa

Uprzejmie informujemy, że proces rekrutacji do Akademii Wodorowej zakończył się, a Państwo zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że Akademia Wodorowa okaże się dla Państwa interesującym i wartościowym doświadczeniem.

Jeszcze raz gratulujemy i pozdrawiamy.

O Akademii Wodorowej

Akademia Wodorowa to inicjatywa mająca na celu szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych.

Misją Akademii Wodorowej jest przekazanie wiedzy o zaletach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem wodoru, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na tej technologii.

W ramach programu Akademii Wodorowej oferujemy szereg bezpłatnych szkoleń, warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami i naukowcami których działalność zawodowa i badawcza związana jest z technologiami wodorowymi. Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o zasadach naboru do Akademii Wodorowej, programie szkolenia, a także informacje o partnerach i kontakt do naszego zespołu.

Akademia Wodorowa składa się z dwóch etapów

Etap I – Realizacja Akademii Wodorowej

Bezpłatne szkolenia, warsztaty, wykłady i spotkania z ekspertami i naukowcami, których działalność zawodowa i badawcza związana jest z technologiami wodorowymi. Uczestnicy Akademii Wodorowej będą realizowali samodzielne projekty. Tematy projektów zostaną podane na pierwszej sesji wykładowej. Opracowane projekty będą podstawą do wyłonienia Kandydatów na staże w przedsiębiorstwach uczestniczących w Akademii Wodorowej

Etap II – Staże

Wybrani uczestnicy Akademii Wodorowej będą mieli możliwość realizacji płatnych staży w przedsiębiorstwach – partnerach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

uczelnia dla zielonego przemyslu

Miejsce realizacji Akademii Wodorowej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uczelnia dla zielonego przemysłu

TERMIN REALIZACJI AKADEMII WODOROWEJ

REKRUTACJA DO AKADEMII WODOROWEJ
od 8.03.2023r. do 17.04.2023r. zgodnie z HARMONOGRAMEM AKADEMII

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

30 osób (studenci i doktoranci) - Dla najlepszych Absolwentów programu przygotowaliśmy płatne staże u partnerów z Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej
Zarekrutuj się

Rekrutacja do Akademii Wodorowej

Rekrutacja do Akademii Wodorowej jest jednoetapowa.

Kandydaci powinni spełnić następujące kryteria:

 • w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do Akademii nie mogą mieć ukończonego trzydziestego (30) roku życia;
 • wykonali zadanie zaplanowane w ramach realizacji rekrutacji Akademii Wodorowej;
 • są studentami kształcącymi się na studiach S1 lub S2, na kierunkach technicznych lub rolniczych którzy z ostatniego semestru kształcenia osiągnęli średnią ocen 4,0 lub wyższą;
 • lub są absolwentami kierunku technicznego lub rolniczego S1 lub S2, którzy osiągnęli średnią ocen 4,0 lub wyższą;
 • lub są doktorantami Szkoły Doktorskiej, którzy są autorami lub współautorami co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie indeksowanym na liście Journal Ciatation Raport
Zdjęcie przedstawia zależności od wodoru na mapie świata

Co musisz przygotować?

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. CV
 3. List motywacyjny
 4. Opis rozwiązania związanego z innowacyjnymi technologiami wodorowymi (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
 5. Zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik 2 do regulaminu);
  w przypadku absolwenta dopuszcza się dołączenie skanu dyplomu.
 6. Oświadczenia wynikające z regulaminu
 •  

Akademia Wodorowa

Skip to content