Logo Akademii Wodorowej

Harmonogram

PROGRAM STAŻOWY

Uczestnicy Akademii Wodorowej w okresie od maja do lipca 2023. realizują samodzielnie projekty. Tematy projektów zostaną podane na pierwszej sesji wykładowej. Opracowane projekty będą podstawą do wyłonienia Kandydatów na staże w przedsiębiorstwach uczestniczących w Akademii Wodorowej. Realizacja płatnych staży sierpień – wrzesień 2023
Skip to content